Project ongekend bijzonder en verhaal van Vietnamese

leven: altijd 'on the road'

Elke dag zijn we op weg. Elke dag maken we dingen mee of het nu zorgen, ontmoetingen, ontluisteringen of verrassingen zijn. Op een klein stationnetje, zien we hoe mensen leren wat (op)groeien betekent. Ondanks of danzij alles: je bent en blijft op weg...