BIJZONDER BEWUST ZIJN

NIEUWS OVER BEWUSTZIJN DAT DE WERELD ZINVOL MAAKT

Conflict als
'personal trainer'

Wist je dat de omgeving waarin je opgroeit allesbepalend blijkt voor hoe je als volwassene omgaat met conflicten? En dat dit één van de moeilijkste patronen is om te veranderen?

Tegelijkertijd levert het goed om kunnen gaan met conflicten een grote bijdrage aan je kwaliteit van leven. En dat van mensen om je heen. Niet gek dus om eens stil te staan bij hoe flexibel (of juist niet) je bent als het gaat om je strategieën voor conflicthantering. Wil je dat eens testen?

Kijk dan hier.

 

Heel eenvoudig gezegd, zijn er drie manieren waarop we met conflicten om kunnen gaan:

  • vermijden

  • meegaan

  • aanvallen

 

In deze blog lees je meer over de wijsheid die er in elke strategie schuilt en wat de valkuilen zijn. Maar wat is precies het belang van meerdere strategieën kunnen hanteren?

 

  1. Niet elke strategie is geschikt voor elk type conflict, je wordt dus effectiever in het oplossen van je conflicten als je meer dan één kant op kunt;

  2. Je  leert uit je comfort-zone te komen door los te laten wat je doet en hoe je dat doet en dingen anders te gaan zien (= bewustzijnsgroei);

  3. De wereld heeft mensen nodig die - op heel uiteenlopende plekken - adequaat om kunnen gaan met conflicten, zowel privé als in ons werk.

 

Interessant? Kijk dan graag ook naar deze boeiende video (45 min). Mediator en zen-leraar Diane Hamilton praat over waarom je eigen doorgaande bewustzijnsontwikkeling essentieel is voor de manier waarop we conflict waardevol kunnen laten zijn in ons leven  >>>

 

 

 

De waarde van conflict

6.5.2016

Volgens psychotherapeut Victor Frankl heeft de mens 'streven' en 'strijd' nodig om de doelen te bereiken, die zijn leven waardevol maken. Het feit dat hij gevangenschap in vier concentratiekampen overleefde, maakt dat je wel even moeite wilt doen om zijn zienswijze op waarde te schatten. Ook al voelt het misschien niet zo prettig. "De mens heeft in feite niets aan een spanningloze toestand", zegt Frankl. Hij vergelijkt het met een architect die een vervallen boog wil versterken door het gewicht te vergroten dat op de boog rust. De afzonderlijke delen van de boog worden zo vaster opeen gedrukt. We zouden dus niet zo bang moeten zijn voor lastige zaken zoals een conflict, maar er verantwoordelijkheid voor leren nemen.

Frankl raadt aan: "Leef alsof je voor de tweede keer leeft en alsof je op het punt staat dezelfde fout te begaan, die je de eerste maal hebt begaan". Zo leren we minder te lijden aan het lijden. En kunnen we ons via al onze ervaringen steeds richten op ontdekken van de zin van ons leven.

De evolutie van conflict

Als je mensen op straat zou vragen of het geweld in onze wereld toeneemt, wat zou dan hun antwoord zijn? Zou dat hetzelfde antwoord zijn als jij zou geven? De kans bestaat dat ons 'onderbuikgevoel' zegt dat geweld toeneemt. Al was het alleen maar omdat we dagelijks getuige zijn van talloze conflicten in onze mainstream media. Cognitieve wetenschappers hebben ontdekt dat alles wat we ons goed kunnen herinneren (zoals aangrijpende plaatjes in het nieuws), maakt dat we ons erbij betrokken voelen. Gezien de niet aflatende stroom aan berichten over conflicten, hebben we dus vermoedelijk een behoorlijke hoeveelheid zich alsmaar opstapelende herinneringen, die ons dus ook een gevoel van betrokkenheid geven. Dat zou ons 'onderbuikgevoel' kunnen bepalen.

 

Wie zich regelmatig laat informeren door deze media, zou er misschien wel eens behoefte aan kunnen hebben om de 'algemene opinie' te onderzoeken. Als je inderdaad denkt dat het geweld in de wereld toeneemt, dan kan de uiteenzetting van wetenschapper Steven Pinker nuttig zijn. Volgens zijn onderzoek onderschrijven de feiten dat 'onderbuikgevoel' niet. Geweld neemt af, niet toe. Als je er meer over wilt weten bekijk deze video (20 min. en Nederlands ondertiteld). En in deze uitzending van Human stelt de inmiddels overleden filosoof René Gude hetzelfde: "Als conflict de overhand zou hebben, dan waren we niet met z'n 7 miljarden geweest op deze planeet."

En sterker nog: conflict is één van de belangrijkste pijlers onder het succes van onze evolutie. Over waarom dat zo zou kunnen zijn en wat de diepere betekenis van conflict voor elk van ons kan zijn, lees je meer in de rest van deze editie.

Please reload

SERIE (4)

Deze serie gaat het over hoe ons arbeidzame leven een ingenieus instrument is voor onze ontwikkeling. Niet zozeer vanwege alle cursussen en trainingen die je doet. Maar vooral vanwege alles dat je op een werkdag zoal tegenkomt. En waar je mee te dealen hebt.

Hieronder een inleidinkje op het vierde deel (de andere delen kun je hier vinden).

Harmonie door conflict

Dat er talloze trainingen 'conflicthantering voor de werkcontext' bestaan, geeft vermoedelijk aan dat we in onze werkrelaties nogal eens kunnen botsen. Zoals we in een eerdere blog al schreven, is dat ook niet zo verwonderlijk. Ons werk is veel meer dan ons werk: het is allereerst een oefenterrein. Bedoeld om onze evolutie te bevorderen. En conflicten zijn optimaal lesmateriaal.

 

Waarom?

Omdat ze ons kunnen confronteren met gedrag dat niet echt effectief blijkt bij het oplossen van conflicten. Waardoor we vroeg of laat uitgedaagd worden om dat gedrag onder de loep te nemen. En om iets anders te gaan doen, dan steeds terugvallen in onze standaard reactie = evolutie.

Evolutie betekent in die zin niks anders dan dat we ons op effectievere manieren weten te organiseren. We leren dus hoe we harmonie kunnen creëren door conflict.

 

Van huis uit zijn we gewend om ons te bedienen van bepaalde conflictstrategieën. Je kunt bijvoorbeeld constant bezig zijn conflict te mijden (geen grenzen stellen), je kunt de neiging hebben om steeds conflict aan te gaan (vaak je zin willen hebben), je kunt bij het ontstaan van conflict alsmaar de drang hebben om meegaand te zijn (goed willen houden van de relatie).

Vermoedelijk herken je jouw strategie en weet je hoe lastig het kan zijn als je daarin vast zit. Zoals gezegd: er zijn cursussen te over als je daarmee aan de slag wilt. Hier gaan we het vooral ook hebben over de wijsheid in elk ervan. Zo is de strategie van een ander niet alleen eng of irritant, maar ook behulp- en leerzaam. Lees er meer over op deze blog.

 

Please reload

 JE WERK IS NIET WAT JE DENKT DAT HET IS

VREDE LEREN CO-CREEREN

 

No.

4

/

2

0

1

6

Onderzoek van eerder genoemde wetenschapper Steven Pinker, doet vermoeden dat we in vreedzamer tijden leven dan we geneigd zijn te denken. En dat we ons dus ook de vragen moeten durven stellen: "Hoe hebben we dat voor elkaar gekregen?" en: "Wat leert ons dat voor hoe we daar méér van kunnen doen?"

 

Perspectieven

Eén basaal antwoord, zoals in de film hierboven te zien was, is dat alles  begint bij en in jezelf. Bij of en hoe je in staat bent perspectieven in te nemen, die  afwijken van de jouwe. Hoe minder je daartoe in staat bent hoe meer je lijdt aan het lijden, om het nog eens in de woorden van Auschwitz-overlevende Victor Frankl te zeggen. Onze evolutie heeft gemaakt dat we noodgedwongen leren met steeds meer en heel verschillende mensen samen te leven en te werken. Wellicht is vreedzaamheid dus een evolutionair gegeven.

 

World Peace Game

In onderstaand filmpje (4 min) zien we kinderen, tussen de 9 en 10 jaar, die regelmatig op school met elkaar de World Peace Game spelen. Zodat zij al vroeg in hun leven beter in staat zijn elkaar én de wereld waarin zij leven te begrijpen. En zo te komen tot meer vreedzame oplossingen voor complexe vraagstukken.

De vele gezichten van conflict

"Vrede gaat over meer dan groene weiden en zonnepanelen," zegt deze 10-jarige speler van de World  Peace Game.

(een langere versie van dit filmpje vind je hier, 8 min.)

 

Wil je contact leggen? Reageren? Abonneren? Kijk hier.

Ben je op zoek naar andere edities? Kijk hier.

Meer buiten-gewone achtergronden bij dit
korte nieuws vind je op:
 
www.deja.nu
 
 
BIJZONDER BEWUST*ZIJN
is een publicatie van
De Plezierige Plaats.