BIJZONDER BEWUST ZIJN

NIEUWS OVER BEWUSTZIJN DAT DE WERELD ZINVOL MAAKT

De vriendelijkheid
van het internet

Een verfrissende TED-talk uit 2009, laat zien hoe het internet er kwam, bleef en groeide door menselijke vriendelijkheid. En het internet draagt er ook bij aan dat we vriendelijker worden...

 

Nu brengt ons dagelijkse mainstream nieuws vooral internetmisbruik in beeld. Dus hebben we onszelf de vraag te stellen: wat is volgens mij méér waar? Je antwoord is nogal bepalend voor je kijk op de wereld.

 

Gratis en voor niks

Als je erbij stil staat, dan is het wonderbaarlijke van het internet dat het laat zien dat mensen bereid zijn om elkaar te voorzien van informatie. Zonder dat ze daarvoor betaald worden, zonder dat ze het contractueel aan elkaar verplicht zijn.

 

En sterker: het is vriendelijkheid die maakt dat mensen met elkaar fikse problemen oplossen met het internet. Gratis en voor niks...

 

Want kennelijk is het zo dat als mensen zich geroepen voelen om iets te doen, ze dat gewoon doen. Zonder daar iets voor terug te verwachten.

 

Scan daarom als je wilt nog eens de vorige aflevering van Bijzonder Bewustzijn, waar het ging over hoe belangrijk het is dat we in onze samenleving aandacht hebben voor onze oorspronkelijkheid. Kennelijk leidt dat ook tot meer oprechte vriendelijkheid. En die hebben we in onze wereld hard nodig.

Als je graag Nederlandse ondertiteling wilt, kijk de video dan hier.

De vriendelijkheid van het internet...

Vriendelijkheid in extreem onvriendelijke situaties

21.4.2016

Niet zo lang geleden spraken we met iemand over zijn hard drugs-verleden. Over hoe hij dat leven (over)leefde. Temidden van zijn verhaal vertelde hij hoe hij in de hardheid van dat bestaan, had geleerd om ook mede-menselijk te zijn. Eén van de meest bijzondere voorbeelden die hij gaf, was dat hij zijn drugs nooit voor zichzelf hield. "Ik wist uit ervaring wat het is om in de buurt te zijn van iemand die zijn middelen inneemt, terwijl je zelf niks hebt. En dat maakte dat ik altijd ben blijven delen wat ik had."

De mensen om hem heen snapten er niets van en verklaarden hem voor gek. Maar ergens, ergens zullen er door die wonderbare daad zaadjes gezaaid zijn, die wellicht eens ontkiemen kunnen. Echte vriendelijkheid is besmettelijk... (zoals de verschillende video's hieronder ook laten zien).

Hoe meer verkeersregelaars, hoe meer onvriendelijkheid?

Ken jij de verkeersfilosofie Shared Space van verkeerskundige Hans Monderman? Die gaat ongeveer zo: hoe minder verkeersregelaars zoals stoplichten, haaientanden, verkeersborden, aparte rijstroken/stoepen voor auto's, brommers, fietsers en voergangers, hoe meer mensen rekening houden met elkaar. Hoe veiliger het verkeer. Zijn filosofie is op talloze plekken in de wereld praktisch toegepast en met veel succes.

 

Monderman zijn uitgangspunt: de sociale wereld voorrang geven op de verkeerswereld. Verkeersregelaars werken onvriendelijkheid (lees: a-sociaal gedrag) in de hand. Als een weg zo is ingericht dat je het gevoel hebt dat je wel gas kunt geven, dan gebruik je die ruimte ook. Als je omgeving eruit ziet als een plek die je deelt met anderen, dan word je gestimuleerd je gedrag aan te passen. Als het geheel optimaal kan functioneren, dan komt dat je zelf ook ten goede. Dat is dan ook de reden dat de Shared Space-filosofie al lang niet meer alleen een filosofie is, maar wereldwijd wordt toegepast. Met zo blijkt veiliger, mensvriendelijker verkeer.

 

Op het plaatje hiernaast een kruising in Drachten die is ingericht op basis van de Shared Space uitgangspunten (klik erop en je ziet er ook een superkort filmpje over). Hans Monderman (die in 2008 overleed), heeft er één concessie gedaan: oudere inwoners voelden zich niet veilig als er geen zebra zou zijn, dus die is er gekomen... ook dat is een uitdrukking van vriendelijkheid ;)

 

 

Please reload

 JE WERK IS NIET WAT JE DENKT DAT HET IS

No.

3

/

2

0

1

6

MENS- & DIERVRIENDELIJKE

VRIENDELIJKHEID

In de etymologiebank kun je lezen dat het woord vriendelijk is afgeleid van het woord vriend. En dat het betekent 'welwillend zijn, als een vriend'.

 

Zo bezien vind je vriendelijkheid op heel verrassende plekken en in heel verrassende wezens.

Waar vriendelijkheid voorrang krijgt op evolutionaire vecht-, vlucht-, verlamreflexen... 

En dit is alledaagse welwillendheid die je hart doet smelten...

 

Wil je contact leggen? Reageren? Abonneren? Kijk hier.

Ben je op zoek naar andere edities? Kijk hier.

SERIE (3)

Deze serie gaat het over hoe ons arbeidzame leven een ingenieus instrument is voor onze ontwikkeling. Niet zozeer vanwege alle cursussen en trainingen die je doet. Maar vooral vanwege alles dat je op een werkdag zoal tegenkomt. En waar je mee te dealen hebt.

Hieronder een inleidinkje op het derde deel (deel 1 vind je hier en deel 2 hier). Wil je meer lezen, klik dan door naar deze blog.

De economie van vriendelijkheid

Ken jij mensen op je werk die echt vriendelijk zijn (dat wil zeggen: welwillend, als een vriend)? Of ben je het misschien zelf? Volgens de uitgangspunten van de 'vriendelijkheids-filosoof' Pierro Ferrucci, zou dat wel eens kunnen betekenen dat je hier te maken hebt met bijzondere mensen. Over het waarom lees je in deze blog meer.

 

Vriendelijkheid als 'haarlemmerolie' 

Ferrucci is bekend geworden door zijn bewering dat er maar één ding nodig is om bevrijd te worden van veel narigheid in jezelf en om je heen en dat is: vriendelijkheid.
Ferrucci past zijn recept praktisch toe in de psychotherapie die hij geeft. Een bekende uitspraak van hem is: "Eén van de redenen dat de evolutie is geslaagd, is omdat we vriendelijk voor elkaar zijn geweest". Het boek dat hij er in 2004 over schreef heet dan ook: Survival of the kindest

 

Meest economisch

Ons werk is een uitgelezen plek om vriendelijkheid te praktiseren. Niet de soort vriendelijke geliktheid die ons misschien hoger op doet komen of meer klanten genereren of waardoor we een voetveeg voor anderen zijn, maar vriendelijkheid die voortkomt uit daadwerkelijke welwillendheid... Want dat is vriendelijkheid die de meest economische benadering is voor wat je dan ook maar aan wilt pakken. Lees verder op deze blog.

Please reload

Meer buiten-gewone achtergronden bij dit
korte nieuws vind je op:
 
www.deja.nu
 
 
BIJZONDER BEWUST*ZIJN
is een publicatie van
De Plezierige Plaats.